Chat with us, powered by LiveChat

Aftaleforhold

Aftale & Betingelser

MyTrust’s tjenester er forbeholdt momsregistrerede virksomheder, foreninger, institutioner og organisationer. Ved konto-oprettelsen skal der opgives korrekte kontaktoplysninger. Indtastede oplysninger verificeres før aktivering af konto. MyTrust forpligter sig til, at behandle kundens oplysninger fortroligt, som beskrevet under GDPR aftalen.

MyTrust stiller 10 gratis SMS beskeder til rådighed i max 7 dage, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Testkontoen deaktiveres efter 7 dage, såfremt der ikke skriftligt, er givet accept på produktets betalingsbetingelser og servicen ønskes fortsat. Varsling e-mail udsendes ved testkontoens udløb, hvori betalingsbetingelserne fremgår.

Kunden forpligter sig til, at overholde dansk lovgivning vedr. indhold og slutbruger accept. Ved misbrug af SMS tjenesterne, herunder uetisk opførsel såsom udsendelse af uopfordrede beskeder (SPAM) o.lig., vil kundens kontoen blive spærret. Gentagne misbrug medfører ophævelse af aftalen uden yderligere varsel.

INDHOLD AF TEKSTBESKEDER

MyTrust fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet af SMS-beskeder, der sendes via vores services. Kunden accepterer, at holde MyTrust skadesløs for ethvert krav fra tredjepart opstået pga. indholdet af SMS beskeder, udsendt via MyTrust.

Kunden accepterer, at MyTrust leverer SMS-beskeder via større teleoperatører i ind- og udland og derfor kun kan påvirke leverance og transmission af SMS-beskeder, inden for disse firmaers tekniske rammer. SMS-beskeder transmitteres via Internettet sikre SMPP protokol og vil blive leveret hurtigst muligt til modtageren under betingelse af, at modtagerens telefon er tændt og befinder sig i et område dækket af kundens mobilselskab selv eller via roamingaftaler. Kunden accepterer, at afhængig af modtagerens mobiltelefontjeneste kan leverance af SMS-beskeder ikke altid finde sted. MyTrust fraskriver sig ansvaret for forsinkelser eller manglende leverancer af SMS-beskeder, der kan tilskrives tredjepart leverandørers forhold, herunder linieudbyder og teleoperatører.

MyTrust kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skade, som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i MyTrust’s ydelse.

MyTrust debiterer transmitterede SMS beskeder i henhold til dets transaktions log. Disse logs anses for at være korrekte og gyldige, også når kunden har indgivet klage over disses korrekthed og MyTrust ikke har kunnet verificere klagen ud fra registrerede tekniske fejl og problemer. Da MyTrust ikke har den fulde kontrol over leverancen af SMS beskeder fra afsender til modtager, refunderer MyTrust ikke uleverede SMS beskeder, såfremt årsagen til den manglende leverance ligger uden for MyTrust’s kontrol.

MyTrust fraskriver sig ansvar for force majeure forhold.

De til enhver tid gældende priser kan ses på www.mytrust.dk

Der afregnes efter månedlig forbrug med 8-30 dages betalings betingelser, afhængigt af valgte abb. type. Kontoen gøres op den sidste dag i måneden. Evt. overskydende SMS enheder som resultat af mindre forbrug, kan ikke overføres til næste periode i de abb. hvor der indgår antal SMS beskeder. Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen), hvis ikke andet er aftalt skriftligt. Ved forsinket betaling, skal der betales renter i henhold til renteloven med diskontoen + 5 % p.a. fra forfaldsdagen. Der opkræves rykkergebyr på kr. 50,- pr. rykker, og der afsendes to rykkere med minimum 12 dages mellemrum, før sagen overgives til inkasso.

Overgivelse til inkasso medfører et gebyr på kr. 100,-.

Kunden skal ved konto oprettelsen oplyse sin kontakt e-mail-adresse. MyTrust sender faktura samt informationer om vilkår, betingelser, priser og andre officielle henvendelser til kunden på denne e-mail adresse. Det er kundens ansvar løbende, at holde e-mail adressen opdateret. MyTrust videregiver eller sælger ikke persondata til tredjepart.

MyTrust kan varsle ændringer af vilkår og priser til kunden på dennes kontakt e-mail-adresse. MyTrust kan ændre aftalen med et varsel på en måned. Kunden kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter, kan gennemføres uden forudgående varsel.

Betingelserne sendes til kundens opgivne e-mail adresse. Kontoens ibrugtagning sker ved skriftlig accept af MyTrust’s betalingsbetingelser, hvorefter kundens fortrydelsesret bortfalder.

Kunden kan opsige aftalen med en måneds varsel. Opsigelsen kan ske skriftligt til MyTrust på info@mytrust.dk. MyTrust kan opsige kontoen med en måneds varsel.

THE SERVICES AND ALL INFORMATION, PRODUCTS AND OTHER CONTENT (INCLUDING THIRD PARTY INFORMATION, PRODUCTS AND CONTENT) INCLUDED HERE ARE PROVIDED “AS IS” AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE TO YOU. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, mytrus DISCLAIMS ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES (EXPRESS, IMPLIED AND STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS) AS TO THE SERVICES AND ALL INFORMATION, PRODUCTS AND OTHER CONTENT (INCLUDING THIRD PARTY INFORMATION, PRODUCTS AND CONTENT) INCLUDED IN OR ACCESSIBLE FROM THIS WEBSITE. IN NO EVENT SHALL mytrus OR ANY OF ITS AFFILIATES OR CONTENT PROVIDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES, OR DAMAGES FOR LOSS OF USE, PROFITS, DATA OR OTHER INTANGIBLES, OR THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS AND SERVICES, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE, INABILITY TO USE, UNAUTHORISED USE, PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE OF THIS WEBSITE OR THE SERVICES, EVEN IF mytrus HAS BEEN ADVISED PREVIOUSLY OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND WHETHER SUCH DAMAGES ARISE IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, UNDER STATUTE, INEQUITY, AT LAW OR OTHERWISE.